11-06-2020 - Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας έτους 2020» - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

11-06-2020 - Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας έτους 2020»

Δράμα, 11-06-2020
Αρ.πρωτ: 1048
 

 
Ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας έτους 2020» με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 48.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την διακήρυξη
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τηνΠερίληψη της διακήρυξης
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλώση
ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο