Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017" - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Δράμα, 31-05-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1323
Κωδικός: 17PROC006267402 2017-05-31

ΘΕΜΑ: Ορθή Επανάληψη: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Υπηρεσίας "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Ορθή Επανάληψη που αφορά: Στο αρχείο επί του Εδαφίου 1., Παράγραφος Β., του Άρθρου 14.

Διαβάστε ή Κατεβάστε την Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   


ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο