Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017" - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Ορθή Επανάληψη

Δράμα, 26-05-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1327
Κωδικός ΑΔΑ: 6ΤΤΘΟΛΤΟ-ΚΔΔ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Ορθή Επανάληψη: Το αρχείο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - Προσαρμόστηκε με τα δεδομένα της Διακήρυξης


Διαβάστε ή Κατεβάστε την Προκήρυξη (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   


Διαβάστε ή Κατεβάστε ττο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)    


Διαβάστε ή Κατεβάστε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)     

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο