Πρακτικό επιτροπής για την κάλυψη θέσης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρακτικό επιτροπής για την κάλυψη θέσης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Πληροφορίες > Θέσεις Εργασίας
Δράμα, 23-12-2016
Αριθμ. Πρωτ: 4658
ΑΔΑ: 7ΩΙ2ΟΛΤΟ-4Η0

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δ. Δράμας για την κάλυψη θέσης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού (Κωδικός θέσης:100)

Διαβάστε το Πρακτικό (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

Δείτε τους πίνακες Προσληπτέων, Κατάταξης και Βαθμολογίας των Υποψηφίων της κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο