18-05-2018 - Πρόσληψη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

18-05-2018 - Πρόσληψη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Πληροφορίες > Θέσεις Εργασίας
Δράμα, 18-05-2018
Αριθμ. Πρωτ: 1254

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δ. Δράμας για την κάλυψη θέσης ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού (Κωδικός θέσης:100)

Διαβάστε την Περίληψη της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

Κατεβάστε την Αίτηση ΣΟΧ 6 (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   
ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο