Θέσεις Εργασίας στην ΔΕΚΠΟΤΑ - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πληροφορίες > Θέσεις Εργασίας
18-05-2018
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δ. Δράμας για την κάλυψη θέσης ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού (Κωδικός θέσης:100)

23-12-2016
Πρακτικό  επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δ. Δράμας για την κάλυψη θέσης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού (Κωδικός θέσης:100)

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο