Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΠΟΤΑ 2014-2017 - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πληροφορίες > Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια
Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος

Πρόεδρος ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δικηγόρος
Ψαρράς Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας
Παπαδόπουλος Γρηγόριος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Τσιαμούρα Αλίκη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Εκπρόσωπος της Ένωσης Κυριών Δράμας
Τυχόλα Ελένη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Ραπτοπούλου Αικατερίνη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Τσακαλίδης Δημήτριος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Γεωργιάδης Παναγιώτης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Μαυρίδης Χρήστος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Σαριπαυλίδης Θεόδωρος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Δημότης
Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ορισμό των μελλών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο