Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017" - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δράμα, 26-05-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1327
Κωδικός ΑΔΑ: 6ΤΤΘΟΛΤΟ-ΚΔΔ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Διαβάστε ή Κατεβάστε την Προκήρυξη (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   


Διαβάστε ή Κατεβάστε ττο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)    


Διαβάστε ή Κατεβάστε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)     

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο