Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Υπηρεσίας "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017" - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δράμα, 26-05-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1323
Κωδικός: 17PROC006246204 2017-05-26

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Υπηρεσίας "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

Διαβάστε ή Κατεβάστε την Διακήρυξη (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο