Πρωτογενές αίτημα για την κάλυψη των εργασιών: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δράμα, 22-05-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1258
Κωδικός: 17REQ006218941 2017-05-22

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την κάλυψη των εργασιών: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων

Διαβάστε ή Κατεβάστε το Πρωτογενές αίτημα για την κάλυψη των εργασιών: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο