21-06-2017 - Αποτελέσματα - Κατακύρωση Διαγωνισμού Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017 - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αποτελέσματα - Κατακύρωση Διαγωνισμού Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017

Δράμα, 20-06-2017
Αριθμ. Πρωτ: 1551
Κωδικός ΑΔΑΜ: 17AWRD001561962 2017-06-20

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα - Κατακύρωση Διαγωνισμού Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017

Διαβάστε ή Κατεβάστε τα Αποτελέσματα - Κατακύρωση του Διαγωνισμού Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017 (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)   


Διαβάστε ή Κατεβάστε την Σύμβαση για τον Διαγωνισμό Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017 (πατήστε επάνω στο εικονίδιο)     


ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο